Wat is de juiste apostrof ?

Tot nu toe hebben we in de spellingcontrole steeds de ' gebruikt in woorden als: programma's.

Professionele schrijvers kiezen echter voor de nette, kromme apostrof. Dat ziet er ook mooier uit, maar typt een stuk lastiger in. Gelukkig passen (sommige)  tekstverwerkers de ' zelf aan in de nette apostrof (‘) . (Helaas deze waarmee het artikel wordt gemaakt niet.)

Uit de gedachtewisseling op de mailing list is duidelijk geworden dat er voor onze apostrof eigenlijk geen teken is gereserveerd in unicode! Deze groep adviseert om het aanhalingsteken sluiten te gebruiken. Onderscheid tussen vorm en functie wordt daar niet volledig gemaakt.

Momenteel doen we een experiment wat het betekent voor de verschillende gebruikende producten als we de spellingcontrole omzetten in utf-8, en de nette apostrof gebruiken.

Goede testgevallen zijn:

  • bureau's, wat altijd fout is (met wat voor apostrof ook), maar als de software foutief apart bureau en s aanlevert aan Hunspell, dan wordt het woord correct bevonden.
  • programmas, wat altijd fout is, en waarvoor de suggestie van programma's zou moeten geven (met de gekozen apostrof)
  • programma's (met de gekozen apostrof) dient altijd correct te worden bevonden

De resultaten tot nu toe zijn:

Testgeval Met normale 1.10 Met aangepaste 110
Mozilla (Tb+Ff) bureau's
ziet fout, suggereert bureaus
bureau’s ziet fout, geen suggestie
programma's acht dit correct
programma’s acht dit correct
programmas ziet fout, suggereert programma's ziet fout, suggereert  ’
OpenOffice.org bureau's ziet fout, suggereert bureaus
bureau’s ziet fout, suggereert bureaus
programma's acht dit correct
programma’s acht dit correct
programmas ziet fout, suggereert programma's
Google Chrome bureau's ziet fout niet
ziet fout niet
bureau’s ziet fout niet
ziet fout niet
programma's acht het goed
acht het goed
programma’s acht het goed
acht het goed
programmas ziet fout, suggereert programma's
ziet fout, suggereert programma’s
Opera bureau's ziet fout, suggereert bureaus ziet fout, suggereert bureaus
bureau’s ziet fout, suggereert bureaus ziet fout, suggereert bureaus
programma's acht dit correct acht dit fout, suggereert programma’s
programma’s acht dit fout, suggereert programma's acht dit goed
programmas ziet fout, suggereert programma's ziet fout, suggereert programma’s
Snow Leopard bureau's ziet fout niet ziet fout niet
bureau’s ziet fout niet ziet fout niet
programma's acht dit correct
programma’s acht dit correct
programmas ziet fout, suggereert programma's ziet fout, suggereert programma’s

In OpenOffice.org zit kennelijk een vertaling van de ene naar de andere apostrof; anders zijn de resultaten van 1.10 niet te verklaren. In elk geval gaat het grotendeels goed.

Bij Snow leopard lijkt het structureel fout te gaan. Beide typen apostrof worden niet als deel van het woord gezien. Dat is een gebrek in de software in de interface met Hunspell. Tijd voor een probleemmelding aan Apple. Joost doet hiertoe een poging.

Ook Chrome gaat structureel fout.. Tijd om een bug te melden. Die contacten hebben we wel.

 


 

Voorstel voor implementatie in toekomstige woordenlijsten:

1) elke teken dat veel als apostrof wordt gebruikt (', ’ en ´, mogelijk ook de ` ) accepteren als teken van woord, zodat bureau's, bureau’s en bureau´s fout worden gerekend.

2) De makers van de gebruikende software op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Er is nog geen uniformiteit in de mening over:

3a) in de suggesties alleen de ’ aanbieden (Reinout)

3b) In de suggesties alleen de ' aanbieden en de rest aan de softwaremakers overlaten (Simon)

3c) Zowel de ' als de ’ aanbieden. (Jan)

 

acht dit fout, suggereert programma’s

Ongewenst gebruik van de site

Soms is er een gebruiker die slim denkt te zijn en alle pagina's van de OpenTaal-database te dupliceren met een script. Hierdoor brengt deze gebruiker de site in gevaar.

Ik heb net zo'n gebruiker laten blokkeren en zijn provider geïnformeerd over deze ongewenste werkwijze.

Mocht er behoefte zijn aan de gegevens van OpenTaal, ga ze dan niet op een dergelijke manier ophalen zonder toestemming, maar neem gewoon contact op via de mailing list of info(@)opentaal.org.

Gaat het om legale, bij voorkeur maatschappelijk betrokken doeleinden, dan vinden we altijd een modus. Zelfs als het doel commercieel is.

Persbericht: OpenTaal is een stichting

PERSBERICHT, d.d. 15-12-2009
OpenTaal (www.opentaal.org)
===============================

STICHTING OPENTAAL OPGERICHT

-- Vandaag (15 december 2009) is de Stichting OpenTaal opgericht. Deze
stichting heeft tot doel om het vrijwilligersproject OpenTaal te
ondersteunen en daarmee de ontwikkeling van vrije Nederlandstalige
taalhulpbestanden te stimuleren. De oprichting van de stichting is
mogelijk gemaakt door NLUUG, de Nederlandse vereniging voor
(professionele) gebruikers van Open Systemen en Open Standaarden. --

Met het oprichten van de Stichting OpenTaal beoogt het project zijn
activiteiten een solide basis te geven. Met organisaties zoals de
Nederlandse Taalunie en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
bestonden reeds goede banden. Door de stichting kunnen zulke vormen
van samenwerking worden uitgebreid en bestendigd. Daarnaast maakt de
stichtingsvorm het mogelijk om beter gebruik te maken van sponsoring
en subsidies.

Het project OpenTaal is vooral bekend door zijn Nederlandstalige
spellingwoordenlijst, die in veel opensourceprogramma's wordt
gebruikt, waaronder het kantoorpakket OpenOffice.org, de webbrowsers
Firefox en Google Chrome, en het e-mailprogramma Thunderbird. De lijst
bevat ongeveer 170.000 woorden en is voorzien van het Keurmerk
Spelling van de Nederlandse Taalunie. De woordenlijst heeft
ondertussen haar weg naar miljoenen eindgebruikers gevonden. Naast de
spellingwoordenlijst ontwikkelt OpenTaal een synoniemenlijst,
woordafbreekpatronen en materiaal voor grammaticacontrole.

Het project is eind 2005 ontstaan op initiatief van het
overheidsprogramma voor open standaarden en opensourcesoftware OSOSS
(nu: Nederland Open in Verbinding, NOiV). Vanaf het begin zijn er
leden van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG) en van het
Nederlandstalige deel van het project OpenOffice.org bij betrokken.
OpenTaal heeft inmiddels goede banden met verschillende andere
Nederlandstalige afdelingen van opensourceprojecten, zoals NLLGG,
Debian, GNOME, KDE en Mozilla. Het geniet ondersteuning van sponsors
zoals KovoKs (webhosting) en Zarafa.

Binnen het project OpenTaal zijn tal van Nederlandse en Belgische
vrijwilligers, onder wie taalwetenschappers, actief. Wie zich
interesseert voor de activiteiten van het project is van harte welkom
om er aan deel te nemen.

Bronnen:
OpenTaal - http://www.opentaal.org/
NLUUG - http://www.nluug.nl/

Persbericht OpenTaal

Spellingcontrole voor open source nu nog beter.

Vandaag publiceert het project OpenTaal de tweede versie van een opensourcewoordenlijst die voorzien is van het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie. Het keurmerk geeft aan dat de woordenlijst overeenkomt met de officiële spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal, ook bekend als het Groene Boekje. De spellingwoordenlijst is in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in opensourcesoftware zoals het kantoorpakket OpenOffice.org, de webbrowser Firefox en het e-mailprogramma Thunderbird, maar wordt inmiddels ook gebruikt door Google in de eigen browser Chrome.

De eerste versie van de woordenlijst was weliswaar best goed. Er is een klein aantal woorden gecorrigeerd, maar de nieuwe lijst is vooral een uitbreiding met 30.000 nieuwe woorden. De uitbreiding is zo gedaan, dat het keurmerk behouden blijft.

Vooral in de tekstverwerker OpenOffice.org en in het e-mailprogramma Thunderbird is de uitbreiding goed merkbaar: je ziet veel minder onterechte rode kringeltjes onder de woorden.

De spellingcontrole is ook strenger op hoofdlettergebruik; "Ijsselmeer" wordt nu echt fout gerekend en "IJsselmeer" aangeboden als alternatief. DVD wordt fout gerekend, dvd goed.

De woordenlijst is door OpenTaal aangeboden aan Mozilla, Google en OpenOffice.org voor opname in de programmatuur. Omdat het enige tijd kan duren voordat dat daadwerkelijk wordt doorgevoerd, zijn op de website van OpenTaal extensies beschikbaar waarmee de verbetering alvast kan worden doorgevoerd. De woordenlijst van OpenTaal is beschikbaar onder zeer vrije licentievoorwaarden, die niet alleen het opnemen in opensourcesoftware, maar ook gebruik in veel andere gevallen toestaan.

Binnen het project OpenTaal zijn meer dan 10 Nederlandse en Belgische vrijwilligers, onder wie taalwetenschappers, actief. Het doel van het project is het ontwikkelen van vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden voor gebruik in opensourceprojecten. OpenTaal heeft ook een synoniemenlijst en  grammaticacontrole. het project verwelkomt iedereen die bij wil dragen, op welke manier ook.

Achtergrondinformatie

Het project OpenTaal is opgericht om de samenwerking tussen Nederlandstalige opensourceprojecten op het gebied van de Nederlandse taal vorm te geven.

Het project wordt ondersteund door het NOiV, de Nederlandstalige TeX-gebruikersgroep en het Nederlandse deel van het project OpenOffice.org.

Vanuit het project zijn er goede banden met verschillende andere Nederlandstalige afdelingen van opensourceprojecten, zoals nl.Debian.org, GNOME-NL, KDE.NL en Mozilla-nl.

Bronnen