PERSBERICHT, d.d. 15-12-2009
OpenTaal (www.opentaal.org)
===============================

STICHTING OPENTAAL OPGERICHT

-- Vandaag (15 december 2009) is de Stichting OpenTaal opgericht. Deze
stichting heeft tot doel om het vrijwilligersproject OpenTaal te
ondersteunen en daarmee de ontwikkeling van vrije Nederlandstalige
taalhulpbestanden te stimuleren. De oprichting van de stichting is
mogelijk gemaakt door NLUUG, de Nederlandse vereniging voor
(professionele) gebruikers van Open Systemen en Open Standaarden. --

Met het oprichten van de Stichting OpenTaal beoogt het project zijn
activiteiten een solide basis te geven. Met organisaties zoals de
Nederlandse Taalunie en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
bestonden reeds goede banden. Door de stichting kunnen zulke vormen
van samenwerking worden uitgebreid en bestendigd. Daarnaast maakt de
stichtingsvorm het mogelijk om beter gebruik te maken van sponsoring
en subsidies.

Het project OpenTaal is vooral bekend door zijn Nederlandstalige
spellingwoordenlijst, die in veel opensourceprogramma's wordt
gebruikt, waaronder het kantoorpakket OpenOffice.org, de webbrowsers
Firefox en Google Chrome, en het e-mailprogramma Thunderbird. De lijst
bevat ongeveer 170.000 woorden en is voorzien van het Keurmerk
Spelling van de Nederlandse Taalunie. De woordenlijst heeft
ondertussen haar weg naar miljoenen eindgebruikers gevonden. Naast de
spellingwoordenlijst ontwikkelt OpenTaal een synoniemenlijst,
woordafbreekpatronen en materiaal voor grammaticacontrole.

Het project is eind 2005 ontstaan op initiatief van het
overheidsprogramma voor open standaarden en opensourcesoftware OSOSS
(nu: Nederland Open in Verbinding, NOiV). Vanaf het begin zijn er
leden van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG) en van het
Nederlandstalige deel van het project OpenOffice.org bij betrokken.
OpenTaal heeft inmiddels goede banden met verschillende andere
Nederlandstalige afdelingen van opensourceprojecten, zoals NLLGG,
Debian, GNOME, KDE en Mozilla. Het geniet ondersteuning van sponsors
zoals KovoKs (webhosting) en Zarafa.

Binnen het project OpenTaal zijn tal van Nederlandse en Belgische
vrijwilligers, onder wie taalwetenschappers, actief. Wie zich
interesseert voor de activiteiten van het project is van harte welkom
om er aan deel te nemen.

Bronnen:
OpenTaal - http://www.opentaal.org/
NLUUG - http://www.nluug.nl/