Tot nu toe hebben we in de spellingcontrole steeds de ' gebruikt in woorden als: programma's.

Professionele schrijvers kiezen echter voor de nette, kromme apostrof. Dat ziet er ook mooier uit, maar typt een stuk lastiger in. Gelukkig passen (sommige)  tekstverwerkers de ' zelf aan in de nette apostrof (‘) . (Helaas deze waarmee het artikel wordt gemaakt niet.)

Uit de gedachtewisseling op de mailing list is duidelijk geworden dat er voor onze apostrof eigenlijk geen teken is gereserveerd in unicode! Deze groep adviseert om het aanhalingsteken sluiten te gebruiken. Onderscheid tussen vorm en functie wordt daar niet volledig gemaakt.

Momenteel doen we een experiment wat het betekent voor de verschillende gebruikende producten als we de spellingcontrole omzetten in utf-8, en de nette apostrof gebruiken.

Goede testgevallen zijn:

  • bureau's, wat altijd fout is (met wat voor apostrof ook), maar als de software foutief apart bureau en s aanlevert aan Hunspell, dan wordt het woord correct bevonden.
  • programmas, wat altijd fout is, en waarvoor de suggestie van programma's zou moeten geven (met de gekozen apostrof)
  • programma's (met de gekozen apostrof) dient altijd correct te worden bevonden

De resultaten tot nu toe zijn:

Testgeval Met normale 1.10 Met aangepaste 110
Mozilla (Tb+Ff) bureau's
ziet fout, suggereert bureaus
bureau’s ziet fout, geen suggestie
programma's acht dit correct
programma’s acht dit correct
programmas ziet fout, suggereert programma's ziet fout, suggereert  ’
OpenOffice.org bureau's ziet fout, suggereert bureaus
bureau’s ziet fout, suggereert bureaus
programma's acht dit correct
programma’s acht dit correct
programmas ziet fout, suggereert programma's
Google Chrome bureau's ziet fout niet
ziet fout niet
bureau’s ziet fout niet
ziet fout niet
programma's acht het goed
acht het goed
programma’s acht het goed
acht het goed
programmas ziet fout, suggereert programma's
ziet fout, suggereert programma’s
Opera bureau's ziet fout, suggereert bureaus ziet fout, suggereert bureaus
bureau’s ziet fout, suggereert bureaus ziet fout, suggereert bureaus
programma's acht dit correct acht dit fout, suggereert programma’s
programma’s acht dit fout, suggereert programma's acht dit goed
programmas ziet fout, suggereert programma's ziet fout, suggereert programma’s
Snow Leopard bureau's ziet fout niet ziet fout niet
bureau’s ziet fout niet ziet fout niet
programma's acht dit correct
programma’s acht dit correct
programmas ziet fout, suggereert programma's ziet fout, suggereert programma’s

In OpenOffice.org zit kennelijk een vertaling van de ene naar de andere apostrof; anders zijn de resultaten van 1.10 niet te verklaren. In elk geval gaat het grotendeels goed.

Bij Snow leopard lijkt het structureel fout te gaan. Beide typen apostrof worden niet als deel van het woord gezien. Dat is een gebrek in de software in de interface met Hunspell. Tijd voor een probleemmelding aan Apple. Joost doet hiertoe een poging.

Ook Chrome gaat structureel fout.. Tijd om een bug te melden. Die contacten hebben we wel.

 


 

Voorstel voor implementatie in toekomstige woordenlijsten:

1) elke teken dat veel als apostrof wordt gebruikt (', ’ en ´, mogelijk ook de ` ) accepteren als teken van woord, zodat bureau's, bureau’s en bureau´s fout worden gerekend.

2) De makers van de gebruikende software op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Er is nog geen uniformiteit in de mening over:

3a) in de suggesties alleen de ’ aanbieden (Reinout)

3b) In de suggesties alleen de ' aanbieden en de rest aan de softwaremakers overlaten (Simon)

3c) Zowel de ' als de ’ aanbieden. (Jan)

 

acht dit fout, suggereert programma’s