BSD en Creative Commons

De taalhulpbestanden van OpenTaal zijn beschikbaar onder de volgende licenties, tenzij anders is vermeld. Een gebruiker kan een van beide licenties kiezen.

http://creativecommons.org/images/license/40bsd.png BSD (herziene versie) | vereenvoudigde, begrijpelijke versie

http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Unported | vereenvoudigde, begrijpelijke versie

De licentieteksten zijn ook opgenomen in het README-bestand dat door OpenTaal met ieder taalhulpbestand wordt meegeleverd. U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand mee te leveren bij iedere kopie van het desbetreffende taalhulpbestand.

Achtergrond van licentiekeuze

Het project OpenTaal streeft ernaar dat de binnen het project ontwikkelde taalhulpbestanden en software vrij kunnen worden hergebruikt en aangepast. De taalbestanden en software worden daarom gepubliceerd onder vrije en/of opensource licenties. In (de bronbestanden van) de binnen het project gepubliceerde taalbestanden en software wordt in de regel aangegeven welke licentie in het desbetreffende geval van toepassing is. U wordt aangeraden om voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de geldende licentie. Neem bij onduidelijkheid contact op via de mailinglist.

Licentieverandering woordenlijst

De woordenlijst van OpenTaal werd oorspronkelijk onder de LGPL verspreid. Om het gebruik van de woordenlijst te verbreden is besloten om de woordenlijst vrij te geven onder de licenties BSD en Creative Commons Naamsvermelding. Betrokkenen (onder wie Hans Hagen namens NTG, Simon Brouwer, Ruud Baars, Kurt Roeckx, Hendrik Maryns, Juerd Waalboer en Bart Knubben) hebben hiervoor hun toestemming gegeven.

In het bestand README_nl_NL.txt dat wordt meegeleverd met de woordenlijst staan de voorwaarden waaronder de woordenlijst vanaf 3 april 2008 wordt verspreid. In woordenlijstpaketten van voor deze datum kan nog een verwijzing naar de oude licentie (LGPL) zitten.

Uw bijdrage aan OpenTaal

Door bij te dragen aan het project (bijvoorbeeld via de mailinglist, de website of door het draaien van het programma WordsHarvester) stemt u ermee in dat uw bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar komt onder vrije en/of opensource licenties. Indien u dat wenst, dan kan uw naam en een korte beschrijving van uw bijdrage genoemd worden op "Wie zijn wij?". Een verzoek daartoe kunt u sturen naar de mailinglist.

Respecteer rechten van derden

OpenTaal respecteert de rechten van derden. Omdat we onze gegevens vrij willen houden, mag u bij het meehelpen aan de samenstelling en verbetering van onze producten naslagwerken zoals (online) woordenboeken, de leidraad en woordenlijst van de Nederlandse Taalunie, en de adviezen van de Taaladviesdienst, uitsluitend gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn. Dus bijvoorbeeld wel om erin op te zoeken of een woord volgens zo'n naslagwerk correct gespeld is, maar beslist niet om er woorden of andere inhoud uit over te nemen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten door OpenTaal worden geschaad, dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk schriftelijk contact met ons op te nemen.