Met het oogsten hebben we veel voorbeeldzinnen gekregen. Hieruit is een selectie gemaakt (ruim 1 miljoen) waarin zeker een fout of een onbekend woord staat. Door alle fouten te corrigeren (zowel fouten die 1 woord beslaan als fouten die meerdere woorden beslaan)  ontstaat een goed beeld van de meest gemaakte fouten. Wat weer zinvolle informatie is voor spelling- of grammaticacontrole.

Fouten van een enkel woord kun je corrigeren na het klikken op het woord; voor het corrigeren van fouten die meerdere woorden beslaan, kun je achtereenvolgens de linker en rechter grens markeren.