Laurens Van Acker, masterstudent Industriële Wetenschappen Informatie aan de HoGent, werkt als thesisproject aan een hulpprogramma voor dove kinderen.
Het programma zal op Android - een besturingssysteem voor mobiele telefoontoestellen - gaan draaien en moet dove kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan helpen met het begrijpen van moeilijke zinnen. Ze zullen de zinnen kunnen ingeven met behulp van het toetsenbord of door een selectie te maken op een webpagina, uit een sms-bericht of e-mail. Ook kunnen ze tekst ingeven via spraakherkenning of via een foto (OCR).
Bij die tekst worden dan plaatjes en filmpjes gezocht op publieke API's zoals Google Image Search, Flickr, Youtube, Vimeo die deze tekst proberen te verduidelijken.
De grammaticakennis van OpenTaal wordt gebruikt om de betekenis van de woorden op te zoeken. Zo kunnen de belangrijkste woorden uit een zin gehaald worden.

Je kunt contact opnemen met Laurens via http://laurens.tel.

Niet-commerciële maatschappelijk relevante toepassingen van taal kunnen altijd op steun van OpenTaal rekenen.