Op deze pagina vindt u een overzicht met essentiële gegevens over Stichting OpenTaal.

Naam:
Stichting OpenTaal

Fiscaal Nummer:
NL821721896B01

Contactgegevens:
Stichting OpenTaal
Wallebos 53
2134HB Hoofddorp
tel. 0610931408
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.opentaal.org

Bestuur:
ir. Simon Brouwer, voorzitter
mr. drs. Bart Knubben, secretaris
drs. apotheker Bob van de Loo, penningmeester

Beleidsplan:
Beleidsplan Stichting OpenTaal

Beloningsbeleid:
overeenkomstig de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:
zie artikel 2 van de statuten van Stichting OpenTaal

Uitgeoefende activiteiten
het maken en uitbrengen van spellingwoordenlijsten en -bestanden (aan de versie voor 2019 wordt momenteel hard gewerkt)
samenwerking zoeken met andere partijen binnen het interessegebied

Financieel
Stichting OpenTaal - financieel 2018

BSD en Creative Commons

De taalhulpbestanden van OpenTaal zijn beschikbaar onder de volgende licenties, tenzij anders is vermeld. Een gebruiker kan een van beide licenties kiezen.

http://creativecommons.org/images/license/40bsd.png BSD (herziene versie) | vereenvoudigde, begrijpelijke versie

http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Unported | vereenvoudigde, begrijpelijke versie

De licentieteksten zijn ook opgenomen in het README-bestand dat door OpenTaal met ieder taalhulpbestand wordt meegeleverd. U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand mee te leveren bij iedere kopie van het desbetreffende taalhulpbestand.

Achtergrond van licentiekeuze

Het project OpenTaal streeft ernaar dat de binnen het project ontwikkelde taalhulpbestanden en software vrij kunnen worden hergebruikt en aangepast. De taalbestanden en software worden daarom gepubliceerd onder vrije en/of opensource licenties. In (de bronbestanden van) de binnen het project gepubliceerde taalbestanden en software wordt in de regel aangegeven welke licentie in het desbetreffende geval van toepassing is. U wordt aangeraden om voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de geldende licentie. Neem bij onduidelijkheid contact op via de mailinglist.

Licentieverandering woordenlijst

De woordenlijst van OpenTaal werd oorspronkelijk onder de LGPL verspreid. Om het gebruik van de woordenlijst te verbreden is besloten om de woordenlijst vrij te geven onder de licenties BSD en Creative Commons Naamsvermelding. Betrokkenen (onder wie Hans Hagen namens NTG, Simon Brouwer, Ruud Baars, Kurt Roeckx, Hendrik Maryns, Juerd Waalboer en Bart Knubben) hebben hiervoor hun toestemming gegeven.

In het bestand README_nl_NL.txt dat wordt meegeleverd met de woordenlijst staan de voorwaarden waaronder de woordenlijst vanaf 3 april 2008 wordt verspreid. In woordenlijstpaketten van voor deze datum kan nog een verwijzing naar de oude licentie (LGPL) zitten.

Uw bijdrage aan OpenTaal

Door bij te dragen aan het project (bijvoorbeeld via de mailinglist, de website of door het draaien van het programma WordsHarvester) stemt u ermee in dat uw bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar komt onder vrije en/of opensource licenties. Indien u dat wenst, dan kan uw naam en een korte beschrijving van uw bijdrage genoemd worden op "Wie zijn wij?". Een verzoek daartoe kunt u sturen naar de mailinglist.

Respecteer rechten van derden

OpenTaal respecteert de rechten van derden. Omdat we onze gegevens vrij willen houden, mag u bij het meehelpen aan de samenstelling en verbetering van onze producten naslagwerken zoals (online) woordenboeken, de leidraad en woordenlijst van de Nederlandse Taalunie, en de adviezen van de Taaladviesdienst, uitsluitend gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn. Dus bijvoorbeeld wel om erin op te zoeken of een woord volgens zo'n naslagwerk correct gespeld is, maar beslist niet om er woorden of andere inhoud uit over te nemen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten door OpenTaal worden geschaad, dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk schriftelijk contact met ons op te nemen.

In december 2009 is Stichting OpenTaal opgericht. De stichting heeft tot doel om de gebruikers van de Nederlandse taal te ondersteunen met spellingcontrole e.d. en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De rechtsvorm maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met externe partijen afspraken te maken en verdere samenwerking aan te gaan. Op dit moment werken we samen met de Nederlandse Taalunie en het instituut voor de Nederlandse taal voor het uitwisselen van taalbronnen en spellinginformatie. Daarnaast besteden we gespecialiseerde softwareontwikkeling uit aan derden.

Gelukkig zijn er een aantal partijen die ons nu (vaak in natura) steunen of dat in het verleden hebben gedaan. Om de stichting en het project te laten bruisen hebben we ook jouw hulp nodig. Om de stichting draaiende te houden en de activiteiten van de stichting verder uit te breiden hebben we namelijk ook financiële middelen nodig. Daarom nodigen we je uit om Vriend van OpenTaal te worden.

Uiteraard ben je zelf vrij om de hoogte van het bedrag zelf te bepalen. Mocht je daarop prijs stellen dan vermelden we je naam in het overzicht van donateurs op de website. Op de website worden je naam, donateurscategorie en donatiejaren vermeld.  We zullen met enige regelmaat laten weten hoe de financiële middelen worden ingezet. Om wat houvast te geven en voor de naamsvermelding in het overzicht van donateurs hebben we de onderstaande donateurscategorieën:

  • Maatje van OpenTaal voor € 20,- per jaar
  • Kameraad van OpenTaal voor € 40,- per jaar
    NIEUW: recht op naamsvermelding bij één woord in woordinfo.org*
  • Partner van OpenTaal voor € 100,- per jaar
    NIEUW: recht op naamsvermelding bij drie woorden in woordinfo.org*

Je kunt je bijdrage overmaken door te klikken op de bovenstaande links of over maken naar rekeningnummer NL88 RABO 0156 2327 82 t.n.v. Stichting OpenTaal o.v.v. Vriend van OpenTaal. Uiteraard is het mogelijk om eenmalig een donatie te doen. Voor donaties van buiten Nederland is de te gebruiken BI: RABONL2U. Omwille van continuïteit en voorspelbaarheid willen we je aanvullend vragen om je eventuele bijdrage jaarlijks automatisch over te maken.

Stichting OpenTaal is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Giften aan Stichting OpenTaal zijn daardoor fiscaal met 25% extra aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er gelden wel voorwaarden en een minimum van € 60,-.

* Een nieuwe website van OpenTaal is woordinfo.org die informatie geeft over de meer dan 475.000 woorden in onze collectie. Hier zijn eigenschappen en relaties van woorden te vinden zoals spelling, vervoegingen, correcties, alternatieven, achtergrondinformatie en afbreekpatronen. Kameraden en partners van OpenTaal mogen respectievelijk bij één en drie woorden hun naam met een link laten vermelden. Dit mag ook de naam van een organisatie of bedrijf zijn. Voor elke € 100,- extra mogen weer drie woorden worden gesponsord. OpenTaal behoudt het recht om te bepalen welke controversiële naamsvermelding niet door te voeren. De laatste drie sponsoren zijn te vinden door te zoeken op Linux, firewall en Eemnes.


Bij voorbaat hartelijk bedankt voor je bijdrage aan een nog bruisender OpenTaal!


De sponsoring bestond tot nu toe uit:

Wanneer?    Donatie door Categorie
April 2014, 2013, 2012 Hellebaard Partner
Oktober 2012, 2011 TaalTik Partner
Mei 2012 Donatie van Digitalis  
Maart 2012 Donaties via Mozzillla ADD ON voor 2011  
Januari 2012 Donatie van Bookman, Android app  
Januari 2012 R Jansen  
November 2011 Vertaalbureau Snelvertaler.nl  
September 2011 Donatie van R. Roodselaar  
Januari 2011 Donaties via Mozilla ADD ON voor 2010  
September 2010 NTU heeft subsidie gegeven voor het aanpassen van Hunspell voor de Nederlandse taal.  
Juni 2010

Donatie door Hellebaard

 
December 2009 Donatie door NLUUG om de stichtingskosten te dekken van de Stichting OpenTaal.  
November 2009 Donatie van 4 gebruikte servers.  
Oktober 2009 Zarafa en verschillende individuen sponsorden de kennissessie met de Hongaarse ontwikkelaar van Hunspell, Németh László.  
Vanaf juli 2009

Kovoks verzorgt de webhosting van onze website en faciliteert een werkomgeving waarin wij onze werkzaamheden kunnen bundelen en delen.

Partner
April 2006 Eenmalige sponsoring voor ontwikkeling van poster door stichting NLNet.  
Vanaf 2005 De Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG) geeft OpenTaal ruimte en toegang tot een van hun servers die wij inzetten bij het ontwikkelen van de woordenlijst. Partner