Omdat er over veel woorden gediscussieerd kan worden, is het goed om de uitgangspunten vast te stellen.

Goed of fout

Voor de ' groene' versie van de woordenlijst (momenteel de enige) hanteren we de richtlijnen van de Taalunie als uitgangspunt, zowel de leidraad als de woordenlijst op www.woordenlijst.org.

Daar waar we het gevoel hebben dat er iets niet klopt, gaan we de discussie met ze aan. Wat er uiteindelijk correct en niet correct is bepaalt de Taalunie, met het keuringsproces.

Nu keurt de Taalunie momenteel niet de afgeleide woordvormen (flexievormen). Flexievormen nemen we alleen op als het basiswoord correct bevonden is, en de flexievorm door ons akkoord is bevonden.

Opnemen of niet

Niet alle woorden die correct zijn, nemen we ook op. Woorden die verwarrend zouden kunnen zijn, controleren we op de verhouding tussen correct en incorrect gebruik. Is het gebruik te vaak verkeerd, dan markeren we het woord als ' verwarrend' . Dan nemen we het ook niet op in de spellingcontrole.

De mate van gebruik van een woord is altijd al bepalend of een woord ook wordt opgenomen.

Eigennamen

Eigennamen worden niet gekeurd. Achternamen worden door ons zelf gevalideerd.Bedrijfsnamen op de site van het bedrijf zelf (donorprincipe). Familienamen controleren we in de openbare registers en telefoongidsen.

Namen van landen worden gevalideerd bij de Taalunie in het register. We nemen alleen de officiƫle Nederlandse namen over. Zijn er meerdere schrijfwijzen, dan hanteren we de meest Nederlandse (bijvoorbeeld Kenia, niet Kenya). Omdat deze lijst nogal veranderlijk is, is dit lastig bij te houden.