Soms moeten we lastige keuzes maken bij het samenstellen van de woordenlijst en spellingcontrole. De woordenlijst is daarbij vooral bedoeld om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van correcte woorden, terwijl de spellingcontrole vooral bedoeld is om de gebruiker op taalfouten te wijzen.

Soms is het dan lastig kiezen.

Verwarrende woorden

Sommige woorden zijn correct, maar komen aanzienlijk vaker voor als typefout dan juist gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn 'verassen' en 'si'. Dit soort correcte woorden nemen we in de woordenlijst op als verwarrend, en laten ze door de spellingcontrole als fout melden.

Het liefst zouden we in de spellingcontrole waarschuwen voor verwarrende woorden in plaats van gewoon afkeuren, maar dat kan (nog) niet.

Koppelteken

In het Nederlands is in een woord op sommige plaatsen om diverse redenen een koppelteken verplicht, zoals in 'assistent-arts' , 'auto-onderdeel', 'tv-meubel' of 'woon-werkverkeer'. Maar het koppelteken mag ook worden gebruikt als de schrijver het woord anders moeilijk leesbaar vindt, zoals bijvoorbeeld in 'fiets-ster'.

We doen daarom ons best om het facultatieve koppelteken wel te ondersteunen. (Dit in tegenstelling tot alle andere bekende spellingcontrolemechanismen.)

Samenstellingen

In het Nederlands mag je woorden aan elkaar plakken als het om één begrip gaat: adv-dag, meerdagentest, kinderschoenenwinkel.  We proberen dat zo goed mogelijk te ondersteunen met de mogelijkheden die de onderliggende software ons biedt.

Hier ontstaat echter ook het risico van onzinwoorden. Of van woorden die technisch gezien wel juist zijn, maar vaker een typefout zijn. Door zeer kritisch te zijn met de woorden die we wel en niet laten samenstellen (peil bijv. niet, in verband met de verwarring met pijl; ook niet woorden die met en zonder s aan het begin voorkomen (panne en spanne) om problemen met de routines voor  de tussen-s te voorkomen).

Dan blijven er nog typefouten over die toch nog correct worden bevonden. Door de door de spellingcontrole correct bevonden geoogste woorden van intensief naar minder gebruik stuk voor stuk na te kijken onderdrukken we elke gevonden fout.

Elk woord dat u zelf meldt, helpt ons ook weer.

Nadruktekens

Schrijfwijzen als 'vóór' en 'níét' zijn natuurlijk correct, maar worden bij de keuring niet geaccepteerd door de Taalunie. Hierover gaan we nog een keer met ze praten.We willen namelijk graag voorkomen dat mensen 'vóor', 'níet'  of 'wèl' schrijven door hiervoor het juiste alternatief aan te bieden.

En dat zonder in conflict te komen met het keurmerk.

Namen

Eigennamen van personen, organisaties en producten zijn weliswaar basiswoorden, maar worden niet door de Taalunie meegenomen in de keurmerkprocedure. We nemen veel gebruikte eigennamen op, na een eigen controle van de juiste schrijfwijze. Dit om fouten te voorkomen als 'pvda', 'groenlinks', 'FireFox', 'microsoft'. Alleen de gebruiksfrequentie en correctheid zijn hier argument voor opname. Echter, wanneer een organisatie expliciet opname verbiedt, geven we daar natuurlijk gehoor aan.

Samenstellingen met gelijkwaardige begrippen

Wanneer we de verhouding tussen prijs en kwaliteit bedoelen, moeten we prijs-kwaliteitverhouding schrijven. Sommige eindwoorden zijn goede indicatoren van voorafgaande gelijkwaardige begrippen (relatie, verhouding) en kunnen dus van samenstellen worden uitgesloten om prijskwaliteitverhouding en ouderkindrelatie  te voorkomen. Ook kan worden bestreden dat de (meest gebruikte) gecombineerde gelijkwaardige begrippen aan elkaar worden geplakt.