Uitgebreid zoeken

Loading

Wat is OpenTaal

Het project OpenTaal maakt vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden voor gebruik in opensourceprojecten. We werken aan schrijftaal in de vorm van spellingcontrole, woordafbreking, synoniemenlijsten en grammaticacontrole.

Achtergrond

In 1996 zijn door een werkgroep van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep Nederlandse spelling- en afbreekwoordenlijsten samengesteld om in de TeX software te kunnen gebruiken. Deze zijn ook in het officepakket OpenOffice.org gebruikt en verder ontwikkeld. Eind 2005 is door de Nederlandse Taalunie (NTU) een nieuwe uitgave van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) gepubliceerd en verplicht voor overheid en onderwijs. De genoemde bestanden moesten daarom worden aangepast. OpenTaal is opgericht om de samenwerking tussen Nederlandstalige opensourceprojecten op dit gebied vorm te geven. Het werk aan de spellingwoordenlijst heeft inmiddels geleid tot goedkeuring met het Keurmerk Spelling.

Deelnemers

Het project is ontstaan op initiatief van het inmiddels in het NOiV overgegane Programma OSOSS. Sinds de start van het project zijn er leden van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep en nl.openoffice.org bij betrokken. Ondertussen zijn er ook goede banden met verschillende andere Nederlandstalige afdelingen van opensourceprojecten, zoals GNOME-NL, KDE.NL en Mozilla.nl. Overigens is iedereen die belang stelt in de doelen van het project welkom om eraan deel te nemen!

Opzet van het project

Behalve van deze website, voor informatie en downloads, kan OpenTaal onder andere gebruik maken van mailinglists en forums voor discussies over de werkwijze en de voortgang.

Iedereen kan hier terecht om ideeën uit te wisselen en te bediscussiëren.

Meer informatie

Suggesties en vragen zijn welkom in de mailinglist! In voorkomende gevallen kan ook direct contact worden opgenomen.

Sociale netwerken: OpenTaal op LinkedIn

Mailinglists

Mailinglist

Je kunt je abonneren op de mailinglists van OpenTaal, waarmee je op de hoogte blijft van ontwikkelingen, kunt discussiëren over diverse onderwerpen, en waarmee de projectactiviteiten kunnen worden gecoördineerd. Hiervoor maakt OpenTaal gebruik van de infrastructuur van sf.own-it.nl, een project dat Nederlandse opensourceprojecten ondersteunt. Op dit moment is er alleen een algemene discussielijst. Wanneer het nodig is, kunnen voor specifieke onderwerpen aparte mailinglists worden opgezet.

Hoe werkt het?

Wanneer je een e-mail stuurt aan een mailinglist (bijvoorbeeld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) wordt deze doorgestuurd aan alle abonnees ervan. Daarvoor moet je zelf ook op de lijst zijn geabonneerd. Via de beheerpagina kun je je abonneren, afmelden en persoonlijke instellingen veranderen.

Archief en zoeken

In het archief van de mailinglist zijn de in het verleden uitgewisselde berichten (vanaf december 2005) terug te vinden. Dit archief van de mailinglist is evenals deze projectpagina doorzoekbaar via de zoekfunctie.

Klussenpot

Op deze website kan je verschillende onderwerpen vinden waar de stichting OpenTaal zich mee bezig houdt. Natuurlijk is er veel meer te doen. Bekijk onze klussenpot op Own-IT voor een volledig overzicht

Forums

Naar voorkeur kan ook gecommuniceerd worden via forums. Er kan daarbij ook worden ingesteld dat je per e-mail op de hoogte blijft van de discussie.

Hoe OpenTaal taal verzamelt
>
> Als uitgangspunten hebben we onze woordenlijst, met veel gebruikte maar
> ook minder gebruikte woorden.
> Van die woorden proberen we voorbeeldzinnen te vinden. Dat doen we door de
> woorden waar we nog niet genoeg voorbeelden (100) van hebben, aan te
> bieden aan een zoekmachine met her programma Harvester.
> De gevonden stukjes tekst worden bekeken of het woord er ook echt zo in
> staat als het gezocht wordt; zoekmachines zijn daar namelijk bewust nogal
> losjes in, terwijl wij het exact willen hebben.
> De gevonden internetadressen van de documenten waar het woord te vinden
> zou moeten zijn, worden dan geoogst met een ander hulpmiddel:
> distributedharvester.
> Dat haalt het document op, haalt paragrafen er uit.
> De nieuwe paragrafen worden opgeslagen en daarna geanalyseerd of het
> nuttig is als voorbeeld.
> Ook worden nog onbekende woorden geïdentificeerd. Deze worden aan de
> letters en de volgorde ervan bekeken of de kans groot is dat ze Nederlands
> zijn.
> Als dat zo is, is dat weer een woord dat gezocht kan gaan worden.
>
> Op deze manier verkrijgen we een gigantische lijst van woorden die zinvol
> Nederlands zouden kunnen zijn.
> Om tot een goede te publiceren woordenlijst te komen, moeten die woorden
> natuurlijk beoordeeld worden.
> Deels kan dat geautomatiseerd, want beoordelen heeft het meeste zin als
> het woord al geautomatiseerd zinvol is bevonden, maar het heeft weer
> minder zin als het woord toch al door de spellingcontrole wordt
> ondersteund.
> Dan blijft nog de controle met mensenhersenen over. Waarbij de woorden ook
> in basiswoorden en afgeleiden moeten worden ingedeeld.
> Het beoordelen doet OpenTaal eerst zelf, op basis van consensus en een
> eindredactie; daarna is er voor het woord officieel in de woordenlijst
> kan, nog de keuring door de Taalunie en INL.
>
> Met dit alles kan iedereen helpen. Op de luie manier door de
> oogsthulpmiddelen te laten werken op de eigen computer, maar ook actief
> door daadwerkelijk bij te dragen aan het beoordelen en classificeren van
> woorden.
>
> OpenTaal is een kleine groep vrijwilligers. Hoe meer mensen helpen, des te
> beter de ondersteuning van onze taal.
>
> Taal is van ons allemaal. En dus niet te koop.
>

Wie zijn wij?

Contactinformatie

Heb je suggesties of vragen over OpenTaal, stuur dan bij voorkeur een bericht via de mailinglist. Als er een dringende reden is om direct contact op te nemen, stuur dan een e-mail naar Simon Brouwer, de maintainer van dit project: simon.brouweropentaal.org

Wie zijn wij?

vergadering start van OpenTaal

Foto van de oprichtingsbijeenkomst van de community OpenTaal op 1 november 2005. Sinds december 2009 is OpenTaal een stichting geworden.
Van links naar rechts, staand: Fabrice Mous (OSOSS, KDE.nl), Bart Knubben (OSOSS); zittend: Simon Brouwer (nl.OpenOffice.org), Piet van Oostrum (NTG), Hans Hagen (NTG).

Bestuursleden van stichting OpenTaal

NaamFunctieActief sindsProfiel
Simon Brouwer Voorzitter november 2005
Bart Knubben Secretaris november 2005
Bob van de Loo Penningmeester september 2007

 

Vaste leden van de OpenTaal Community

NaamActief sindsActiviteitenProfiel
Ruud Baars november 2005 Is actief in OpenTaal sinds februari 2006. Bouwer van de oogst-functie, zowel op server als werkstation-zijde. Heeft ook de grammaticacontrole gestart.
Jan Burgers december 2007 Verzamelaar van huis-tuin-en-keukenwoorden uit nieuwsbrieven en elektronische boeken.
Kurt Roecks januari 2006 Is vooral bezig, naast de activiteiten voor een LINUX-distributie, met de synoniemenlijst.
Sander van Geloven Oktober 2008 Technische en inhoudelijke verbeteringen op producten en diensten. Is o.a. geïnteresseerd in diakritische tekens, toponiemen, afbreekpatronen en automatisch aanvullen

What is OpenTaal?

OpenTaal (Open Language) aims to create, maintain and distribute free Dutch language files that can be used by free and open source projects. The first milestone (an officially approved word list for spell checking) has been reached. Projects in progress are hyphenation, synonyms and grammar checking.

OpenTaal is also a foundation to support this small group of Dutch language enthousiasts. Help and support is always appreciated.

Background

In 1996 a working group of the Dutch TeX User's Group created a word list for spell checking and hyphenation to be used in TeX software. This list is also used in OpenOffice.org and has been developed since. At the end of 2005 the Dutch Language Union (Nederlandse Taalunie), the formal Dutch language institute, published a new version of the "Woordenlijst Nederlandse Taal" (Dutch Language Word list, also known as "the Green Booklet"). The new spelling rules laid down in it are compulsory in government and education of participating countries since August, 2006. To comply with the spelling changes, the existing free language files had to be adjusted. At the same time, the opportunity arose to have them certified by the Dutch Language Union. The OpenTaal project was founded to facilitate the collaboration of open source projects in this area.

Participants

The project started as an initiative of the government programme OSOSS. From the beginning members of the Dutch TeX Usergroup and of nl.openoffice.org were involved. In the meantime other Dutch branches of open source projects have started to participate. Currently, GNOME-NL, KDE.NL, Mozilla.nl are newly welcomed partner projects. Anyone who considers the goals of the project important, is welcome to participate.

Instruments of the project

Besides this website (www.opentaal.org), OpenTaal uses a mailing list and a forum to discuss the working methods and roadmap. Everyone can use these to exchange ideas and discuss. In order to be successful, OpenTaal welcomes any contribution!

Products

Our spellchecker finds our way to the official releases of some applications (Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org) within half a year after our release. The datafiles can also be downloaded for our downloads page (on the left, click 'Instructies, then select 'downloads').

Dutch language support

When you are a software developer interested in language support, please check out our list of software related issues. You might be able to enhance language support.