Welkom bij OpenTaal Welkom bij Opentaal. http://www.opentaal.org/component/content/frontpage Sun, 01 Mar 2015 04:50:20 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nl-nl Grammaticacontrole met LanguageTool http://www.opentaal.org/begrippenlijst/216-grammaticacontrole-met-languagetool http://www.opentaal.org/begrippenlijst/216-grammaticacontrole-met-languagetool LanguageTool controleert grammatica van geschreven teksten en gaat veel verder dan waar conventionele spellingcontrole haar grens bereikt. In geautomatiseerde spellingcontrole wordt alleen gekeken naar de schrijfwijze van losse woorden. Als het gewenst is om terugkoppeling te krijgen over de schrijfwijze van meerdere woorden in relatie tot elkaar, loont het om kennis te maken met LanguageTool en grammaticacontrole in te zetten.

Mogelijkheden met grammaticacontrole

Woorden zoals hepatitis B-injectie, chef d'équipe, danses macabres, 's avonds en au pair zijn lastig om geautomatiseerd op spelling te controleren omdat reguliere spellingcontrole niet verder kijkt dan een spatie. Daardoor worden sommige woorden ten onrechte als goed of fout aangemerkt. Aan de andere kant kan ook de Engelse ziekte worden bestreden. De meest voorkomende die worden ondersteund zijn hier te vinden. Vermakelijke voorbeelden – zoals mijn favoriet naakt slakken zoeken – zijn ten overvloede te vinden bij Signalering Onjuist Spatiegebruik, Taalvoutjes en OnzeTaal.

Enkele voorbeelden van categorieën zijn grammaticale fouten (vervoegingen en groter alsgroter dan), gebruik lidwoorden en geslacht (het bootde boot, die hondjedat hondje), interpunctie (verkeerde of dubbele leestekens), leenwoorden met gangbaar alternatief (het goal missenhet doel missen), typisch Vlaams (bij bevelin opdracht), informele stijl (geen eengeen enkele).

Ook is het mogelijk, nadat je je moedertaal hebt opgegeven, om valse vrienden te vinden aan de hand van deze regels. Doorzoek deze regels eens op "nl" om ze te bekijken. Deze zijn uitermate handig voor mensen met NT2 om sneller de fijne kneepjes van het Nederlands zich eigen te maken.

LanguageTool

Deze gratis en vrije software is platformonafhankelijk en werkt op Windows, OS X en GNU/Linuxsystemen zoals Ubuntu en bestaat al meer dan tien jaar en van de meer dan 30 talen die worden ondersteund is Nederlands goed vertegenwoordigd.

Tevens is er een webinterface zodat het ook te gebruiken is zonder ook maar iets te hoeven installeren. Het kan geïntegreerd worden met officepakketten zoals LibreOffice via een extensie en voor Firefox en Thunderbird via een add-on.

Voor de software-experts onder ons: ook kan via een open standaard web API of softwarebibliotheek een koppeling met LanguageTool in eigen software worden ingebouwd.

Nederlands in LanguageTool

De regels die gebruikt worden in LanguageTool zijn te veel om op te noemen. Beter is om het zelf  te gebruiken en de voordelen ervan te ontdekken. Mochten bepaalde regels of categorieën niet van toepassing zijn, is het mogelijk om die uit te schakelen. LanguageTool bevat momenteel voor het Nederlands bijna 30 categorieën, totaal ongeveer 700 regels die een tekst analyseren op grammatica, stijl en spelling. Hiermee is de tool een belangrijke aanvulling op de spellingcontrole.

OpenTaal heeft hier bijdrages voor gedaan maar het is voornamelijk de verdienste van het werk van Ruud Baars van TaalTik, een van de onze partners. Ben je handig met reguliere expressies en wil je zelf een bijdrage leveren aan de grammaticale ondersteuning van geschreven Nederlands, kijk dan eens hier voor de huidige regels.

Stichting OpenTaal en haar partners hebben inmiddels jaren positieve ervaring met LanguageTool en goed contact met de kern van ontwikkelaars. Wij zijn overtuigd dat deze software zeer geschikt ter ondersteuning van geschreven Nederlands als een aanvulling op onze spellingcontrole. Voor projecten en workshops over het gebruik en uitbreiden van LanguageTool, benader Stichting OpenTaal info@opentaal.org voor meer informatie.

]]>
info@opentaal.org (Sander van Geloven) frontpage Tue, 07 Oct 2014 15:20:30 +0000
Lange woorden http://www.opentaal.org/component/content/article/51-publicaties/214-lange-woorden http://www.opentaal.org/component/content/article/51-publicaties/214-lange-woorden Bij dezen een tussendoortje uit onze collectie aangaande lange Nederlandse woorden. Momenteel zijn dit de langste woorden die OpenTaal heeft:

lengte woord
50 aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen
48 aansprakelijkheidswaardevaststellingsverandering
46 arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij
44 werknemersvertegenwoordiger-hoofdbestuurslid
43 commissarissenaansprakelijkheidsverzekering
43 producentenaansprakelijkheidsverplichtingen

De langste woorden die met alleen de linkerhand in te typen zijn, zijn:

lengte woord
15 aardgasreserves
15 gebastaardeerde
15 secretaressedag

Het langste woord voor typen met alleen de rechterhand is:

lengte woord
11 minimumloon

Probeer eens om bovenstaande worden zelf in te typen om te ervaren hoe het voelt om met maar één hand een relatief lang woord te schrijven.

In het Nederlands worden samenstellingen ofwel composities gevormd door twee of meer woorden samen te voegen tot een nieuw woord. In bijvoorbeeld het Engels is dat ongebruikelijk. Daarin worden samenstellingen meestal geschreven door de woorden los achter elkaar te schrijven. Een nadeel van de Nederlandse manier is dat worden zoals aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen niet geheel op het einde van een regel passen. Een oplossing hiervoor is afbreken, maar dat is weer een ander verhaal. Hiervoor heeft Stichting OpenTaal overigens ook een product voor om dit geautomatiseerd te doen.

Mocht het bovenstaande nadere inzichten geven of motiveren om ook woorden bij te dragen, neem dan contact met ons op via onze mailinglijst.

]]>
info@opentaal.org (Sander van Geloven) frontpage Tue, 20 Aug 2013 12:42:21 +0000
Nieuwjaarsboodschap http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/213-nieuwjaarsboodschap http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/213-nieuwjaarsboodschap Beste allemaal,

het begin van een nieuw jaar is een goed moment om de balans eens op te maken van ons project.
Oppervlakkig gezien is 2012 voor OpenTaal eigenlijk een vrij rustig jaar geweest. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Er is gewerkt aan verbetering van onze databases door het organiseren van een aantal hackathons.
Stichting OpenTaal is bovendien in gesprek met de Nederlandse Taalunie, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, universiteiten, en "partners van OpenTaal" voor meer samenwerking en om de activiteiten op een hoger plan te krijgen.
Een nieuwe versie van de spellingcontrolebestanden komt gestaag naderbij en zal ongetwijfeld een mijlpaal van 2013 worden. Het leuke hierbij is dat we daarbij ook steeds meer hulp krijgen van jullie allemaal, doordat we bijvoorbeeld persoonlijke woordenboeken en via de website gedane suggesties kunnen meenemen. Een aardig, recent initiatief is de webinterface via welke iedereen kan meehelpen om de verzamelde flexievormen (die buiten het Keurmerk Spelling vallen) te koppelen aan de wel gekeurde basiswoorden. Hierdoor komen we af en toe zelfs nog fouten in de woordenlijst op het spoor.
Ook door hier bijvoorbeeld een uurtje per week mee te spelen kun je meehelpen aan de verbetering van de ondersteuning van het Nederlands in je favoriete opensourcesoftware.
Mede namens het bestuur van Stichting OpenTaal wens ik, behalve een gezond en gelukkig 2013 voor iedereen, dat we het komende jaar weer met zijn allen op een leuke en voldoening gevende manier daaraan kunnen samenwerken.

Vriendelijke groet,
Simon Brouwer
Voorzitter Stichting OpenTaal
]]>
info@opentaal.org (Simon Brouwer) frontpage Tue, 01 Jan 2013 19:49:42 +0000
Hackathon december 2012 http://www.opentaal.org/component/content/article/50-technische-ontwikkelingen/211-hackathon-december-2012 http://www.opentaal.org/component/content/article/50-technische-ontwikkelingen/211-hackathon-december-2012 Hackathon december 2012

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de volgende ontwikkelingen voor OpenTaal:

  • Inventariseren van woordfrequenties
  • Uitbreiden van de taaldetectiewebservice
  • Ontwikkelen van onze nieuwe folder

]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Sat, 29 Dec 2012 12:26:06 +0000
Financiële rapportage 2011 beschikbaar http://www.opentaal.org/component/content/article/51-publicaties/207-financiele-rapportage-2011-beschikbaar http://www.opentaal.org/component/content/article/51-publicaties/207-financiele-rapportage-2011-beschikbaar Vandaag is de financiële rapportage van 2011 van Stichting OpenTaal gepubliceerd.

]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Wed, 24 Oct 2012 08:09:59 +0000
OpenTaal 2.0 ook beschikbaar voor OS X Mountain Lion http://www.opentaal.org/component/content/article/51-publicaties/200-opentaal-20-ook-beschikbaar-voor-os-x-mountain-lion http://www.opentaal.org/component/content/article/51-publicaties/200-opentaal-20-ook-beschikbaar-voor-os-x-mountain-lion De huidige spellingcontrolebestanden zijn ook geschikt voor OS X Mountain Lion.

Bekijk onze downloadsectie voor meer informatie.

]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Sat, 11 Aug 2012 09:26:01 +0000
"Asbesttoeristen" http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/taal/55-woordfeitjes/199-qasbesttoeristenq http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/taal/55-woordfeitjes/199-qasbesttoeristenq "Asbesttoeristen". Leuk woord voor onze woordenlijst.

Onze spellingcontrole keurt het woord al goed. Dit komt door het samenstellingsmechanise. De woorden asbest en toerist komen wel in onze woordenlijst voor.


]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Thu, 26 Jul 2012 10:23:55 +0000
Peg en Geluk http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/taal/55-woordfeitjes/198-peg-en-geluk http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/taal/55-woordfeitjes/198-peg-en-geluk "Peg" is een correct Nederlands woord. "Peg" betekent een "wig of pal om een schaafbeitel in een blokschaaf vast te klemmen".

Fonetisch is het woord gelijk aan "pech", waardoor de kans bestaat dat men "peg" schrijft waar men "pech" bedoelt.

Uit onze analyse blijkt dat men in de meeste gevallen "pech" bedoelt. Daarom is "peg" is wel opgenomen in onze woordenlijst, maar in onze spellingcontrole wordt "peg" gecorrigeerd naar "pech".

]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Sun, 22 Jul 2012 08:56:56 +0000
Sex vs. Sexy http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/taal/55-woordfeitjes/197-sex-vs-sexy http://www.opentaal.org/het-laatste-nieuws/taal/55-woordfeitjes/197-sex-vs-sexy Sex en sexe zijn geen Nederlandse woorden, maar komen voor in de Engelse taal. Correct zijn seks en sekse.

Sexy is daarentegen wel correct.

]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Sun, 22 Jul 2012 08:11:31 +0000
Oogststatistieken http://www.opentaal.org/component/content/article/36-statische-content/196-oogststatistieken http://www.opentaal.org/component/content/article/36-statische-content/196-oogststatistieken Hieronder vind je de statistieken van onze oogstprocessen:

Onze woordenzoekers

Doe mee en laat onze lijst groeien!

Statistieken van onze woordenzoekers

Onze zinnenoogsters

Ook hier kan je deelnemen aan het proces

Statistiek van onze zinnenoogsters

]]>
info@opentaal.org (Bob van de Loo) frontpage Mon, 02 Jul 2012 15:53:18 +0000